Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte v našom obchode na stránke ľúbivé.sk! Vážime si súkromie našich zákazníkov (ďalej len „zákazník”, „vy”, „vás”, alebo „váš”). Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať na našej predajni (v showroome v Trnave) alebo prostredníctvom našej webovej stránky https://lubive.sk/ (ďalej len „Webová stránka”). Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

A) Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 10.10.2021. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať. Aktuálnu verziu je vždy možné nájsť na našej Webovej stránke. 

B) Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”).    

C) Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete v súvislosti s nákupom tovarov (napr. kabeliek, ruksakov a tašiek) prostredníctvom nášho e-shopu dostupného na Webovej stránke. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a preto nenesieme za ne zodpovednosť. 

D) Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.

E) Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese info@lubive.sk

1.  Kto spracúva vaše osobné údaje?

1.1 Vaše osobné údaje spracúva: ľúbivé s.r.o, s miestom podnikania Vajanského 6717/8, 917 01 Trnava, IČO: 56009127, DIČ: 2122161063, IČ DPH: SK2122161063, e-mail: info@lubive.sk, telefonický kontakt: +421 904 832 148, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 55897/T  (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Môžeme o vás zbierať nasledovné druhy informácií:

2.1 Osobné údaje

Prostredníctvom Webovej stránky môžeme za účelom vytvorenia objednávky zbierať a spracúvať osobné údaje a to najmä vaše krstné meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie, prípadne názov a sídlo spoločnosti (ak si zvolíte fakturáciu na firmu), ako aj číslo bankového účtu, ktoré je v prípade priamej platby na bankový účet spárované s vašou obejdnávkou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba v minimálnom rozsahu potrebnom na naplnenie účelu spracúvania podľa bodu 3 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Za správnosť a aktuálnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá zákazník.

2.2 Technické informácie

My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (napr. poskytovatelia platobných a hostingových služieb, ako aj služieb Google Analytics, Google AdWords, Mailchimp, Facebook, Glami) môžu zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať napríklad URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie (metriky). V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické informácie však nikdy nepoužívame k vašej identifikácii ako jednotlivca.

2.3 Cookies

2.3.1 Čo sú cookies?

(a) Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

(b) Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pár minú po  zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Pomáhajú základným funkciám obchodu. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia niekoľko dní až mesiacov, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť. Uľahčujú nastavenie obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky Webovej stránky v reklamných plochách iných stránok.

2.3.2 Aké používame cookies?

a) Používame vlastné funkčné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania. Bez nich vám môže miznúť obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený.

b) Používame permanentné analytické súbory cookies tretích strán (napríklad Google Analytics & Google AdWords, Facebook Pixel), ktoré nám umožňujú napríklad rozpoznať a zrátať počet používateľov a vidieť, ako sa správajú pri používaní našej Webovej stránky, vďaka čomu vieme zlepšovať jej funkcionalitu, aby s ňou boli užívatelia spokojnejší. 

c) Môžeme tiež používať permanentné marketingové cookies tretích strán, konkrétne Glami.sk, Facebook Pixel, Google Analytics & Google AdWords, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadenia, vďaka čomu vedia naši poskytovatelia služieb zistiť, aké veci vás zaujímajú a následne na vás cieliť špecializovaný obsah. Tieto cookies tiež umožňujú niektorým spoločnostiam cieliť na vás reklamu na iných stránkach.

2.3.3 Ako nastaviť cookies?

a) Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

b) Ako bolo spomenuté vyššie, tak v niektorých prípadoch môžeme použiť cookies tretích strán (poskytovateľov služieb). Zoznam takýchto tretích strán, s ktorými sa stretnete pri používaní našej Webovej stránky je uvedený nižšie. Za stránky tretích strán a ich praktiky ochrany osobných údajov nenesieme zodpovednosť. Dané spoločnosti zbierajú a spracúvajú tieto informácie na základe ich zásad ochrany osobných údajov.

3. Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?          

3.1 Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

3.1.1 Zákaznícka administratíva a plnenia zmluvy, ktorá medzi nami existuje v dôsledku vášho rozhodnutia vytvoriť si objednávku a zakúpiť si tovar prostredníctvom Webovej stránky         

Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby resp. tovary, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

 • vytvorenie, vybavenie a informovanie o stave vašej objednávky uskutočnenej prostredníctvom Webovej stránky,
 • vybavovanie vašich prípadných dopytov vo vzťahu k službe alebo tovaru objednanému na Webovej stránke, vrátane reklamácie tovaru, 
 • evidencia zákazníkov a objednávok,
 • informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach.                

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie tovaru a vaše fakturačné údaje.

Právny základ pre takéto spracovanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.1.2 Direct marketing a rozvoj vzťahov so zákazníkmi

Vaše údaje spracúvame aby sme vás mohli rozvíjať existujúce vzťahy s našimi zákazníkmi. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • komunikácia so zákazníkom a rozvoj vzťahov so zákazníkom,

Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie tovaru a vaše fakturačné údaje.

Právny základ pre takéto spracúvanie: oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.1.3 Marketingové aktivity a informovanie záujemcov o novinkách a zľavách na naše tovary a služby prostredníctvom newsletter-a

Vaše údaje spracúvame aby sme vás mohli informovať o našich tovaroch a novinkách, či zľavách, ktoré sme si pre vás prichystali na Webovej stránke. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • vedenie vernostného programu, marketingových kampaní a organizovanie súťaží,
 • zasielanie informácií ohľadom našich tovarov a služieb alebo spustenia špeciálnych akcií (zliav), predpredaja našich tovarov, ako aj o iných službách s tým spojených.

Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: emailovú adresu a rok narodenia.

Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: info@lubive.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi.

3.1.4 Riešenie sporov, sťažností a iných podnetov

Vaše údaje spracúvame za účelom riešenia sporov, sťažností a iných podnetov zákazníkov.          

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli pri vytvorení objednávky: vaše krstné meno, priezvisko, adresu prípadne ďalšie kontaktné údaje, ako aj okolnosti daného prípadu (t.j. sporu, sťažnosti alebo podnetu), ktorým sa zaoberáme.

Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.1.5 Dodržiavanie daňových, účtovných a iných právnych predpisov         

Vaše údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. daňové a účtovné predpisy spojené s finančnými plneniami).          

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše krstné meno, priezvisko, adresu prípadne ďalšie údaje, ktoré sme povinný spracúvať v zmysle zákona.

Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

4. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

4.1 Prevádzkovateľ nezdieľa vaše osobné údaje so žiadnymi neoprávnenými tretími osobami (príjemcami), s výnimkou prípadov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností: 

4.1.1. zdieľanie je nevyhnutné pre riadny chod Webovej stránky a vybavenie objednávky zákazníka

V prípade, ak naši externí spolupracovníci (sprostredkovatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom poskytnutia služieb nevyhnutných k spracovaniu a vybaveniu vašej objednávky (napr. zaplatenie a doručovanie objednaného tovaru, zastupovanie v spore, zabezpečovanie marketingových kampaní), prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam našich sprostredkovateľov:

 • Spoločnosti poverené vedením daňovo-účtovnej agendy, auditori, právnici,
 • Prevádzkovatelia podporných procesov pre automatizované spracúvanie osobných údajov (server, cloud, platobná brána, iný špecifický softvér, atď.),
 • Kuriéri alebo doručovateľské spoločnosti, ktoré vám doručujú naše tovary,
 • Prevádzkovateľ marketingového softvéru (Mailchimp),
 • Prevádzovatelia nástrojov zaznamenávajúcich analytiku Webovej stránky (napr. Facebook Ireland Ltd. (Facebook Pixel), Google LLC (Google Analytics & Adwords) alebo Glami (Glami.sk/Glami.cz).

4.1.2 zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov

Vaše osobné údaje môžeme zdielať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi.

5. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

5.1 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie týkajúce sa vybavenia vašej objednávky tovaru je kontrolované a riadené poverenou (oprávnenou) osobou.

6. Prenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ/EPH?

6.1 Nie, prevádzkovateľ primárne neprenáša vaše osobné údaje mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípade, že prevádzkovateľ spolupracuje s externým spolupracovníkom (sprostredkovateľom), ktorý sa nachádza mimo daného územia EHP (a dochádza tak k cezhraničnému prenosu osobných údajov), môže prevádzkovateľ prenášať vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov (napr. štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti). Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil vysokú úroveň ochrany vašich údajov.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

7.1 Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané najneskôr do piatich (5) rokov od ukončenia našej spolupráce (t.j. od vašej poslednej objednávky). Uvedené neplatí v prípade, že sme povinný spracúvať vaše osobné údaje aj po dlhšiu dobu napr. v prípade pretrvávajúceho súdneho sporu.

8 Aké sú vaše práva?

8.1 Právo na prístup – Zákazníkom ponúkame prístup k ich osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 

8.2 Právo na opravu – Ako zákazník máte právo na opravu vašich nesprávne uvedených osobných údajov.

8.3 Právo na vymazanie – Ako zákazník nás môžete požiadať o vymazanie osobných údajov z našich systémov. Takéto žiadosti o vymazanie budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať iné zákonné povinnosti vaše osobné údaje nevymazať. O dôvodoch prípadného nevymazania vás budeme informovať.

8.4 Právo na obmedzenie spracúvania – Ako zákazník nás môžete požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní Webovej stránky.

8.5 Právo na prenosnosť údajov – Ako zákazník máte tiež právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

8.6 Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie si môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na info@lubive.sk. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti. 

9 Môžem sa sťažovať na spôsob spracúvania osobných údajov? 

9.1 Áno, pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov (napr. GDPR alebo/a Zákonom o ochrane osobných údajov), môžete podať na prevádzkovateľa sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR). 

10 Sú vaše údaje v bezpečí?

10.1 Áno, samozrejme. Vaša spokojnosť s našimi výrobkami a bezpečnosť vašich údajov sú pre nás rovnako dôležité. Prijímame všetky nevyhnutné bezpečnostné (technické a organizačné) opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv, pravidelné školenia našich zamestnancov, uzatváranie dohôd o zachovaní mlčanlivosti, ako aj zmlúv o spracovaní osobných údajov. Pokiaľ by napriek prijatým bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení bezodkladne informovať. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@lubive.sk.